Sociale veiligheid

Wie denkt aan kinderen, jongeren en Scouting, denkt direct aan spel, plezier en een uitdagend leven.
Niemand associeert deze woorden met grensoverschrijdend gedrag. Scouting St. Frans vindt het belangrijk dat haar leden binnen een sociaal veilige omgeving leuke en uitdagende scoutingactiviteiten kunnen doen, waardoor ze zich persoonlijk kunnen ontwikkelen.

Sociale veiligheid binnen Scouting St. Frans betekent dat leden zich beschermd weten en voelen tegen grensoverschrijdend gedrag in de vereniging. Onder grensoverschrijdend gedrag verstaan we het overschrijden van normen (gedragscode) en de wet. Zoals bijvoorbeeld: zeden, verduistering, pesten, groepsdruk, geweld etc.

Samen met Scouting Nederland werken wij actief aan de bescherming van onze leden. Bewustwording en preventie zijn belangrijke ingrediënten die bijdragen aan een sociaal veilige omgeving.

Omgangsregels

Zoals eerder beschreven, hebben wij als uitgangspunt dat onze leden een leuke, gezellige maar ook leerzame tijd beleven. Iedere zaterdagmiddag hebben wij een team van enthousiaste vrijwilligers die met hun kwaliteiten zorgdragen voor een afwisselend programma. Kwaliteiten die hieraan bijdragen zijn…..

We vinden het belangrijk dat:

  • er een goede communicatie is ten opzichte van de kinderen, ouders en naar elkaar
  • er creativiteit is; dit houdt in dat er creativiteit gebruikt wordt bij het maken van programma’s, maar ook dat er oplossend gedacht wordt
  • er als team samengewerkt wordt waarbij plezier voorop staat
  • ieder zijn/ haar verantwoordelijkheid neemt ten opzichte van de kinderen, ouders en naar elkaar zodat er voor ieder een veilige omgeving is
  • SCOUTING IS VRIJWILLIG, MAAR NIET VRIJBLIJVEND
  • er respectvol met elkaar wordt omgegaan waarbij ieder in zijn/ haar waarde gelaten wordt

Gedragscode

Naast de omgangsregels hanteren wij een gedragscode. De gedragscode geeft grenzen aan in het contact met minderjarigen. Deze code dient door iedereen die een functie binnen onze scoutinggroep vervult, te worden onderschreven. Wij maken gebruik van de gedragscode van Scouting Nederland.

Verklaring omtrent Gedrag en aanstellingsbeleid

Sinds 2004 heeft Scouting Nederland een VOG-beleid dat recht doet aan het bieden van een sociaal veilige omgeving voor jeugdleden en kaderleden. In de loop der jaren is het VOG-beleid steeds aangepast op de actualiteit.

Het overleggen van een VOG door onze vrijwilligers is één van de maatregelen die wij als Scoutinggroep getroffen hebben om een veilige omgeving te bieden. Daarnaast vragen we tijdens een kennismakingsgesprek naar de motivatie van de vrijwilliger om met minderjarigen te werken én bespreken we de gedragscode.

De groepsleider/ praktijkbegeleider heeft een nauw contact met onze vrijwilligers en coacht en monitort contacten binnen de groep.

Daarnaast besteedt Scouting Nederland aandacht aan het onderwerp in trainingen en beschikken zij over een Protocol grensoverschrijdend gedrag.

Vertrouwenspersoon

Een vertrouwenspersoon is iemand met wie je in vertrouwen over twijfels kan praten en aan wie je vragen kan voorleggen. De vertrouwenspersoon heeft als doel dat de hulpzoeker van grensoverschrijdend gedrag zich ondersteund weet in eventuele vervolgstappen.

Onze vertrouwenspersoon staat vermeld bij contactpersonen.